Mga tuntunin

Ang mga sumusunod na patakaran ay nalalapat sa proyektong ito:

  1. Kapayapaan ang tanging mensahe natin - walang iba, walang kulang.
  2. Ang Vote For Peace ay neutral. Ang Vote For Peace ay hindi kumukuha ng posisyon para o laban sa sinumang tao, organisasyon, kultura, bansa, relihiyon, pulitika o paniniwala. Kung ang isang miyembro ng Vote For Peace ay magpahayag ng kanilang sarili nang naiiba, ito ay kumakatawan sa isang pribadong opinyon.
  3. Kahit sino pwede bumoto.
  4. Isang simpleng pag-click lang ang kailangan para bumoto.
  5. Ang boto ay paulit-ulit bawat taon.
  6. Sa katapusan ng taon, ang counter ay ni-reset sa zero. Ang lahat ng mga tao ay tinatawag na bumoto muli.
  7. Kahit sino ay maaaring mangolekta ng mga boto.
  8. Kahit sino ay maaaring mag-upload ng mga larawan at mensahe ng kapayapaan.
  9. Ang lahat ay maaaring bumoto para sa ibang tao at mag-upload ng mga larawan kung sumasang-ayon sila.
  10. Ang paglahok ay boluntaryo. Walang dapat pilitin na bumoto.
tlTagalog