En global oppfordring til fred

Den globale fredsavstemningen

Vi ønsker fred!

Stem for fred!

Ett klikk er nok.

stemmer i 2024

Start video

Vår idé

De fleste ønsker fred. Men dette flertallet er praktisk talt usynlig og har derfor liten innflytelse. Vi ønsker å endre på det, synliggjøre ønsket om fred og gi det fredelige flertallet en sterk stemme. Når konflikten øker, tror vi det er på tide at vi, som et globalt samfunn, snakker med én stemme og ber om fred. Internett gir oss muligheten til å gjøre dette i dag.

Kraften til bilder

Bilder kan ha en kraftig innvirkning. Våre tanker, følelser og handlinger påvirkes i stor grad av det vi ser og opplever. Vi ønsker å bruke denne kraften og bringe bilder av fred inn i verden. Bildene av krig og vold er dessverre ekte, men ønsket om fred er også ekte og fortjener å bli vist. Jo flere mennesker viser beredskap for fred, jo mer tillit kan utvikles og spenninger og konflikter reduseres.

Nøytral

Stem for fred er nøytralt. Dette er vår viktigste regel. Når du stemmer sier du bare at du er for fred – hverken mer eller mindre. Stem for fred tar ikke stilling for eller mot noen person, organisasjon, kultur, nasjon, religion, politikk eller tro. For virkelig å komme et stort skritt nærmere fred, må svært mange mennesker rundt om i verden gå sammen og stemme for fred. Med dette prosjektet ønsker vi å skape noe som forbinder alle mennesker. Dette kan vi bare oppnå som en nøytral organisasjon.

nb_NONorsk bokmål