Globalne wezwanie do pokoju

Globalne głosowanie pokojowe

Chcemy pokoju!

Głosuj na pokój!

Wystarczy jedno kliknięcie.

głosów w 2024 r

Odtwórz wideo

Nasz pomysł

Większość ludzi pragnie pokoju. Ale ta większość jest praktycznie niewidoczna i dlatego ma niewielki wpływ. Chcemy to zmienić, uwidocznić pragnienie pokoju i dać głos pokojowej większości. W miarę narastania konfliktu uważamy, że nadszedł czas, abyśmy jako globalna społeczność przemówili jednym głosem i wezwali do pokoju. Internet daje nam dzisiaj taką możliwość.

Potęga obrazów

Obrazy mogą mieć potężny wpływ. Na nasze myśli, emocje i działania ogromny wpływ ma to, co widzimy i czego doświadczamy. Chcemy wykorzystać tę moc i nieść światu obrazy pokoju. Obrazy wojny i przemocy są niestety realne, ale pragnienie pokoju jest również realne i zasługuje na pokazanie. Im bardziej ludzie okazują gotowość do pokoju, tym bardziej może rozwinąć się zaufanie, a napięcia i konflikty zostaną zredukowane.

Neutralny

Głosuj za pokojem jest neutralny. To nasza najważniejsza zasada. Kiedy głosujesz, mówisz tylko, że jesteś za pokojem - nic więcej i nic mniej. Vote For Peace nie zajmuje stanowiska za ani przeciw żadnej osobie, organizacji, kulturze, narodowi, religii, polityce lub przekonaniu. Aby naprawdę zbliżyć się o krok do pokoju, bardzo wielu ludzi na całym świecie musi się zjednoczyć i zagłosować za pokojem. Dzięki temu projektowi chcemy stworzyć coś, co łączy wszystkich ludzi. Możemy to osiągnąć tylko jako organizacja neutralna.

pl_PLPolski