Een mondiale roep om vrede

De wereldwijde vredesstemming

Wij willen vrede!

Stem voor vrede!

Eén klik is voldoende.

stemmen in 2024

Video afspelen

Ons idee

De meeste mensen willen vrede. Maar deze meerderheid is praktisch onzichtbaar en heeft dus weinig invloed. Wij willen daar verandering in brengen, het verlangen naar vrede zichtbaar maken en de vreedzame meerderheid een krachtige stem geven. Nu het conflict toeneemt, vinden we dat het tijd wordt dat we als wereldwijde gemeenschap met één stem spreken en oproepen tot vrede. Het internet geeft ons de mogelijkheid om dit vandaag te doen.

De kracht van beelden

Beelden kunnen een krachtige impact hebben. Onze gedachten, emoties en acties worden sterk beïnvloed door wat we zien en ervaren. Wij willen deze kracht gebruiken en beelden van vrede in de wereld brengen. De beelden van oorlog en geweld zijn helaas echt, maar het verlangen naar vrede is ook echt en verdient het om getoond te worden. Hoe meer mensen blijk geven van vredesbereidheid, hoe meer vertrouwen kan ontstaan en spanningen en conflicten afnemen.

Neutrale

Stem voor vrede is neutraal. Dit is onze belangrijkste regel. Als u stemt, zegt u alleen dat u voor vrede bent - niets meer en niets minder. Vote For Peace neemt geen standpunt in voor of tegen enige persoon, organisatie, cultuur, natie, religie, politiek of overtuiging. Om echt een grote stap dichter bij vrede te komen, moeten heel veel mensen over de hele wereld samenkomen en voor vrede stemmen. Met dit project willen we iets creëren dat verbindt tussen alle mensen. Dat kunnen we alleen bereiken als neutrale organisatie.

nl_NLNederlands